• Đang thực hiện:
  • Thanh toán khi nhận hàng (COD)
  • Chưa áp dụng:
  • Thanh toán qua thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ
  • Thanh toán qua thẻ ATM nội địa.
  • Thanh toán qua ví eM.
  • Thanh toán qua ví MoMo.